Νεανικό Πλάνο
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Δημιουργική Ομάδα για την Ανάπτυξη της Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας και Έκφρασης των Νέων Ανθρώπων (διακριτικός τίτλος “Νεανικό Πλάνο”) είναι ο πρώτος πολιτιστικός και καλλιτεχνικός οργανισμός στην Ελλάδα με αυτό το αντικείμενο. Ιδρύθηκε άτυπα το 1992. Το 1998 απέκτησε νομική μορφή ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Το καταστατικό  της δημοσιεύτηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία δημοσιεύσεων με αύξοντα αριθμό 9610/1998.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας και συγκεκριμένα στον οπτικοακουστικό χώρο και την κινηματογραφική εκπαίδευση. Σύμφωνα με το καταστατικό της (άρθρο 3), κύριοι σκοποί της είναι “α) Η στήριξη κάθε πρωτοβουλίας των νέων για έκφραση με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και η πληροφόρηση και διακίνηση οπτικοακουστικών μέσων που παράγονται από παιδιά και νέους ή απευθύνονται σε παιδιά και νέους, β) Η ενθάρρυνση για παραγωγή και η διευκόλυνση στη διανομή, κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων που εμπνέονται από αγάπη για τον Άνθρωπο, τη Ζωή και τη Φύση και αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική σκέψη των νέων, τους βοηθούν να αποκτήσουν κοινωνική συνείδηση και συμβάλλουν στην αλληλοκατανόηση ανθρώπων με διαφορετική κουλτούρα και γ) Η συμβολή με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, στην επιτυχή διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους & της Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας – Camera Zizanio”.

Βάσει του άρθρου 12 του καταστατικού της, την εταιρεία διοικεί και διαχειρίζεται Τριμελής Διοικούσα Επιτροπή, τα μέλη της οποίας εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με συνήθη πλειοψηφία.

Η  εταιρεία στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο χώρο 98 τμ. επί της οδού Ρόδου 18, 11252 Αθήνα.