Νεανικό Πλάνο
Κινηματογραφικές Προβολές για Παιδιά και Νέους

Κινηματογραφικές Προβολές για Παιδιά και Νέους

Συνοδευόμενες από εκπαιδευτικό υλικό για χρήση στη σχολική αίθουσα.

Η Παιδική και Νεανική Ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου – η μοναδική στο είδος της στην Ελλάδα – περιέχει ποιοτικές ταινίες απ’ όλο τον κόσμο, που στο επίκεντρό τους τοποθετούν την παιδική ηλικία και τα προβλήματα, τους προβληματισμούς, τα οράματα, τις ανησυχίες, τις ελπίδες της. Το σύνολο των ταινιών είναι εγκεκριμένες από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και διατίθενται για οργανωμένες προβολές σε σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Η Ταινιοθήκη μας διαρκώς εμπλουτίζεται με νέους τίτλους ώστε από τη μια να παρακολουθεί τις πιο σύγχρονες τάσεις του παγκόσμιου κινηματογράφου για παιδιά και νέους και από την άλλη να διευρύνει συνεχώς το φάσμα που καλύπτει από κάθε άποψη – είδους, θέματος, γεωγραφικής προέλευσης κλπ. Τα αισθητικά στάνταρ για να ενταχθεί ένας τίτλος στην Ταινιοθήκη του Νεανικού Πλάνου είναι πάντοτε υψηλότατα και έτσι αυτή απαρτίζεται από πολυβραβευμένες σε διεθνή φεστιβάλ σύγχρονες παραγωγές και από κλασικά αριστουργήματα της έβδομης τέχνης.

Αποτελεί κοινό τόπο ότι στο σύγχρονο πλαίσιο η κινηματογραφική παιδεία και ευρύτερα ο οπτικοακουστικός εγγραμματισμός των νέων ανθρώπων προβάλλουν ως αδήριτη ανάγκη. Το Νεανικό Πλάνο, φορέας πρωτοπόρος στο πεδίο της οπτικοακουστικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα με υπερεικοσαετή δράση, καταβάλλει άοκνες προσπάθειες για την κάλυψη του κενού που παρατηρείται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Για εμάς, η θέαση του κινηματογραφικού έργου από τους μαθητές πρέπει να καταστεί μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία με σαφείς εκπαιδευτικές διαστάσεις. Στη κατεύθυνση αυτή, σε κάθε προβολή του Νεανικού Πλάνου παρίσταται εξειδικευμένος συνεργάτης μας, ο οποίος κάνει μια κατατοπιστική παρουσίαση σχετικά με την ταινία, πριν την έναρξη της προβολής και είναι διαθέσιμος για ανάλυση και συζήτηση μετά το πέρας της.

Για κάθε ταινία της Ταινιοθήκης του Νεανικού Πλάνου δημιουργούνται Οδηγοί Μελέτης, μέσα από τους οποίους επιχειρείται η ενδελεχής προσέγγιση των έργων σε όλα τα επίπεδα (αισθητικό, τεχνικό, κοινωνιολογικό, ανθρωπολογικό κτλ.). Οι Οδηγοί Μελέτης περιέχουν:

  • Πλουσιότατο πληροφοριακό υλικό σχετικά με τις ταινίες και τις θεματικές τους.
  • Εκλαϊκευμένη παρουσίαση στοιχείων της φιλμικής γλώσσας και των κινηματογραφικών τεχνικών.
  • Ποικίλες προτάσεις για δραστηριότητες τόσο πριν όσο και μετά τη θέαση των ταινιών.
  • Πλούτο ιδεών για την αξιοποίηση των ταινιών στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης και αποτελούν έτσι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού που θέλει να φέρει τους μαθητές του σε επαφή με τη μαγεία της κινηματογραφικής τέχνης και να αντλήσει από αυτή τα ερεθίσματα για την ουσιαστική κατάκτηση της γνώσης.

Το επόμενο βήμα που κάνει το Νεανικό Πλάνο στην κατεύθυνση του διαρκούς εκσυγχρονισμού του προσφερόμενου εκπαιδευτικού υλικού είναι η παραγωγή Διαδικτυακών Οδηγών Μελέτης, που αξιοποιούν στο έπακρο τις παρεχόμενες από τη σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία δυνατότητες. Στόχος είναι η δημιουργία ενός διαδραστικού πολυμεσικού εποπτικού μέσου για την ανάλυση μιας κινηματογραφικής ταινίας. Οι Διαδικτυακοί Οδηγοί Μελέτης, που θα φιλοξενούνται στο site του Νεανικού Πλάνου, αποτελούν ένα απολύτως εύχρηστο και ακόμη αποτελεσματικότερο εργαλείο τόσο για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των μαθητών ενόψει της θέασης των ταινιών όσο και για τη δημιουργικότερη αποτίμηση και ανάλυση τους μετά την παρακολούθηση. Ο πολυμεσικός και διαδραστικός χαρακτήρας τους καθιστά την όλη διαδικασία πολύ πιο ζωντανή, βιωματική, παιγνιώδη, ευχάριστη, θελκτική και ως εκ τούτων, από παιδαγωγικής άποψης, αποτελεσματική.