Νεανικό Πλάνο
Εκδόσεις – Παραγωγές

Εκδόσεις – Παραγωγές

Το Νεανικό Πλάνο, σε μία διαρκή προσπάθεια για πολύπλευρη τροφοδότηση της γνώσης γύρω από τον κινηματογράφο, εκδίδει βιβλία, έντυπα, ενημερωτικά συγγράμματα και παράγει οπτικοακουστικά έργα με αντικείμενο την ιστορία, τη θεωρία, την αισθητική και την τεχνική του κινηματογράφου.