Νεανικό Πλάνο
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η διαδικτυακή βιβλιοθήκη του Νεανικού Πλάνου παρέχει πρόσβαση σε παλαιότερες αλλά και πιο πρόσφατες εκδόσεις και κείμενα από την πλούσια συλλογή του Νεανικού Πλάνου. Σε αυτήν φιλοξενούνται κείμενα, απόψεις και θεωρητικές προσεγγίσεις που αναδεικνύουν πολύπλευρα τις όψεις του παιδικού και νεανικού κινηματογράφου. Κείμενα τα οποία μιλούν για την σχέση της εκπαίδευσης με τον κινηματογράφο, την ανάδειξη της ταυτότητας του παιδιού μέσα από τις ταινίες αλλά και την ιστορία του κινηματογράφου στην Ελλάδα.